พิธีอัญเชิญสาริริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา

  วันที่ 7กุมภาพันธ์ 2563 นางวิจิตราวลิน พรปัญญาภัทร ผอ.กศน.อำเภอเมือง
ขอนแก่น และคณะครู กศน.เข้าร่วมในพิธีอัญเชิญสาริริกธาตุและต้อนรับ
สมเด็จพระสังฆราชจากประเทศศรีลังกา ณ.วัดโพนทองบ้านทุ่ม ต. บ้านทุ่ม