กีฬาออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 11

  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ครูกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น
ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรม กีฬาออทิสติกเกมส์ ครั้งที่ 11
ณ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น