การแข่งขัน กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5

  วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ นางวิจิตราวลิน พรปัญญาภัทร ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น
นำบุคลากร และนักกีฬาวอลเลย์บอลนักศึกษาหญิง ซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มร้อยแก่นสาร
เข้าร่วมการแข่งขัน กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ สถาบันราชภัฎอุดรธานี ซึ่งผลการแข่งขัน นักกีฬาวอลเลย์บอลนักศึกษาหญิง
กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอับดับ 2