ระบบสมาชิก

จำนวนผู้เยี่ยมชม

935775
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ล่าสุด
เดือนนี้
เดือนล่าสุด
รวมทั้งสิ้น
366
384
4342
261405
6360
13890
935775

2020-07-12 22:54

DMISpoozab

อบรมขยายผลการใช้ระบบโปรแกรม e-Budget ระดับ กศน.ตำบล

   วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น จัดโครงการ
อบรมขยายผลการใช้ระบบโปรแกรม e-Budget ระดับ กศน.ตำบล
กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับอำภอ มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบโปรแกรม
e - Budget ในการบริหารจัดการงบประมาณของ กศน.อำเภอ
ในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับ กศนตำบล และ กศน.อำเภอ สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลด้านงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ โดยมีวิทยากรโดย
นางสาวชลรัชศร กุลโพนเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานกศน.
จังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคณะครู
และบุคลากรทางศึกษา กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 90 คน