ผอ.สนง.กศน.จังหวัดขอนแก่น ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายการดำเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอน กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น

   วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.บุคลากร กศน.อำเภอเมือง
ขอนแก่น ร่วมต้อนรับ นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
เข้าตรวจเยี่ยมมอบนโยบายการดำเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอนประจำปี
งบประมาณ๒๕๖๓ และสร้างขวัญกำลังใจให้คำแนะนำการทำงาน ณ ห้องประชุมแก่นคูน
กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น