ระบบสมาชิก

จำนวนผู้เยี่ยมชม

918731
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ล่าสุด
เดือนนี้
เดือนล่าสุด
รวมทั้งสิ้น
288
392
3206
243710
3206
15062
918731

2020-06-06 20:08DMISpoozab

e-budget

    วันที่ 25 ตุลาคม 2562 คณะครู กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น นำโดย
นางวิไลพร บูรณ์เจริญ รักษาการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น
นายสมบัติ ชรากาหมุด เจ้าหน้าที่งานพัสดุ นางศุภลักษณ์ คลังดงเค็ง เจ้าหน้าที่
การเงิน นางสาวณัฐธยาท์ ศรีทองธรสิริ เจ้าหน้าที่งานแผนและนโยบาย เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมขยายผลการใช้ระบบโปรแกรม e-budget
ระดับ กศน.อำเภอ : สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น