Get Adobe Flash player

ระบบสมาชิก

จำนวนผู้เยี่ยมชม

767445
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ล่าสุด
เดือนนี้
เดือนล่าสุด
รวมทั้งสิ้น
293
306
893
95478
7041
10724
767445

2019-07-17 22:20
 

DMISpoozab

   วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. นายบุญส่ง ทองเชื่อม
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมด้วยงานการศึกษาตามอัธยาศัย
กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น และบุคลากร กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น ร่วมกับ
ศน.องอาจ วีรภัทรสกุล ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
มีโอกาสต้อนรับ นางนิทรา วสุเพ็ญ และ นางลัดดา คัมภีระ สถาบัน กศน. ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
สำหรับชาวตลาดตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ติดตามกิจกรรมในพื้นที่พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ในการดำเนินงาน ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น
ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตลาดสดเทศบาล 1 เทศบาลนครขอนแก่น
และห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ ที่ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น