Get Adobe Flash player

ระบบสมาชิก

จำนวนผู้เยี่ยมชม

759144
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ล่าสุด
เดือนนี้
เดือนล่าสุด
รวมทั้งสิ้น
167
367
1536
87943
9464
9673
759144

2019-06-27 08:25
 

DMISpoozab

    วันที่ 26 - 28 มีนาคม 2562 นายคทาวุธ จารย์โพธิ์ ได้รับมอบหมายเข้าร่วมฝึกอบรม
เกษตรกรต้นแบบ (Master Trainer)โดยมีเกษตรกร ตัวแทนตำบลทุกตำบลภายใน
จังหวัดขอนแก่น จำนวน 199 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติ จาก
ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาตร์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ เป็นประธานในการฝึกอบรม โดยแบ่งกลุ่มและศึกษาดูงานด้านเกษตร
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นอย่างมาก