Get Adobe Flash player

ระบบสมาชิก

จำนวนผู้เยี่ยมชม

737470
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ล่าสุด
เดือนนี้
เดือนล่าสุด
รวมทั้งสิ้น
331
284
2494
65250
7500
9660
737470

2019-04-22 20:37
 

DMISpoozab

    วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 กศน.เมืองขอนแก่นโดย กศน.ตำบลท่าพระ ร่วมกับ กอรมน.
ขอนแก่น จัดโครงการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองโข่ย อำเภอเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โดยได้รับเกียรติจากท่านพันเอก คณะธัช ชนะกาณจน์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดขอนแก่นโครงการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหารประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และ อ.วิไลพร บูรณ์เจริญ
หัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ.อามรรัตน์ ศรีสร้อย อ.สมบัติ ชรากาหมุดอ.ทับทิม พละกล้า
และคณะครู กศน.ตำบลท่าพระ ร่วมพิธี พร้อมทั้งได้รับการเรียนรู้จากวิทยากร นายสุภีร์ ดาหาร
ผู้ใหญ่บ้านและคณะวิทยากรเรื่องการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งมีนักศึกษา กศน.และประชาชน
ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน