Get Adobe Flash player

ระบบสมาชิก

จำนวนผู้เยี่ยมชม

759120
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ล่าสุด
เดือนนี้
เดือนล่าสุด
รวมทั้งสิ้น
143
367
1512
87943
9440
9673
759120

2019-06-27 07:56
 

DMISpoozab

  วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2561 นายบุญส่ง ทองเชื่อม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการค่ายทักษะวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ โดยมี
ผศ.ดร.พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธาน พร้อมแขกผู้มีเกียรติ
ผศ.ดร.จรัส ลีกา อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมทั่วไป
ผู้อำนวยการหลักสูตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
และดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ โครงการในครั้งนี้มีนักศึกษา
กศน.ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย จำนวน 120 คน