วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายบุญส่ง ทองเชื่อม ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น
พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล โดยมี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น