เปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 3

  วันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายบุญส่ง ทองเชื่อม ท่านผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น
เป็นประธานในการเปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น การทำขนมการทำขนมเบเกอรี่
รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น วันนี้เป็นการเรียนทำขนม
มาม่อนเค้ก ณ อาคารอุ้มอิ่ม กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น