Get Adobe Flash player

ระบบสมาชิก

จำนวนผู้เยี่ยมชม

767475
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ล่าสุด
เดือนนี้
เดือนล่าสุด
รวมทั้งสิ้น
323
306
923
95478
7071
10724
767475

2019-07-17 23:28
 

DMISpoozab

   วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 งานการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น
มีโอกาส ต้อนรับ Prof. Dong Geun Oh ผู้เชี่ยวชาญจาก keimyung
University สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมด้วยผศ.ดร. กันยารัตน์ เควียเซ่น
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และ นางสาวสุวรรณี ห้วยหงษ์ทอง
นักศึกษาปริญญาโท ในการเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนิน
งานของห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างบุคลากรทั้งสองสถาบัน พร้อมนี้ได้นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชม กิจกรรม
กลุ่มอาชีพ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น