Get Adobe Flash player

ระบบสมาชิก

จำนวนผู้เยี่ยมชม

737474
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ล่าสุด
เดือนนี้
เดือนล่าสุด
รวมทั้งสิ้น
335
284
2498
65250
7504
9660
737474

2019-04-22 20:45
 

DMISpoozab

   วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 งานการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น
มีโอกาส ต้อนรับ Prof. Dong Geun Oh ผู้เชี่ยวชาญจาก keimyung
University สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมด้วยผศ.ดร. กันยารัตน์ เควียเซ่น
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และ นางสาวสุวรรณี ห้วยหงษ์ทอง
นักศึกษาปริญญาโท ในการเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนิน
งานของห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างบุคลากรทั้งสองสถาบัน พร้อมนี้ได้นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชม กิจกรรม
กลุ่มอาชีพ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น